A Pinucciu - le parole della notte

Cerca nel sito
Vai ai contenuti

Menu principale:

A Pinucciu

Poesie

Era il 19 marzo del 2011 e sapevamo tutti, senza che nessuno dicesse di saperlo, che "l'ogghiu d' 'a lumera" di Pino stava per consumarsi del tutto. Ed io e lui volevamo fortemente che in qualche modo rimanesse fissata un'amicizia nata fin da dentro il grembo di due mamme incinte nello stesso periodo, di due bambini nati nello stsso periodo, svezzati dalle stesse amorevoli persone, cresciuti praticamente insieme. Era il 19 marzo, giorno di san Giuseppe, quando gliela inviai in mail a mo' di regalo d'onomastico, ma entrambi sapevamo che era il nostro ultimo ricordo condiviso. La telefonata mi arrivò sabato mattina, 26 marzo.


Pinucciu, amicu miu di vecchia data,
ca diri amicu è troppu riduttivu,
‘n parola ti pigghiaiu e ora m’attivu
ppi fariti ‘na bella ‘mprovvisata.

‘Na vota mi dicisti: “Fuli, scrivi!
comu sai fari tu, ccu i sentimenti;
scrivi di Licuddia, di la so genti,
ricorda a tutti, falli stari vivi.

Giummiddu, donna Gina, ‘a mazzunedda,
Taiuzzu, ‘a bonsignura, ‘u mass’Austinu,
Pippinu ‘u puddicinu è nto cufinu,
patri Cataldu, ‘a muta, ‘a munachedda.

Scrivi di quannu eramu criaturi:
Scugghitti, ‘u mari picciulu, ‘na palla
mannata di me nannu ‘u mericanu
ca ancora tannu nun lu canuscia.

Ricordu la vistina di tò nanna
ca s’intravvidi ‘nta fotografia,
e quannu n’accucciava a tutt’e dui
‘u sciaru di mari ca facia.

A nonna Carolina, mischinedda,
ppi farimi mangiari ‘u russu ‘i l’ovu
‘u biancu ‘u dava a tia, e poi di novu
curreva appressu ‘i mia c' 'a cucchiaredda

Scrivi Fulì, tu sai chiddu ca a diri:
‘a gibbia do Casali, ‘a Rinatura
‘u pupu do casteddu, li so mura,
i sotterrani e lu bedduvidiri.

I sigaretti sfusi, vinti liri,
‘na nazionali ccu ‘na sportazioni,
fumati ccu tanta parpitazioni,
‘mmucciati ppi nun farini scupriri.”

‘Na vota mi dicisti: “Fulì, scrivi!
Nun ti stancari mai. Fammi cuntenti!”
ma ‘a poesia di miu ci ha picca e nenti:
riportu  tuttu chiddu ca dicivi.

Di miu c’è sulu un filu di tristizza
e ‘na stizza di  velata nostalgia:
è tutta e sulu tò sta poesia
ca mi cunforta comu ‘na carizza.


Torna ai contenuti | Torna al menu